Vražda

19. júna 2020, kuricovatomalova, Poézia

Na oltári hriechov zavraždili Pána,

pýchou a spupnosťou mu zohavili tvár,

pre ľudskú zlobu už nedožil sa rána,

keď človek vystúpil na jeho piedestál.

 

Nevravel nič, svoj osud prijal mlčky,

keď ľudstvo v chráme zavraždilo Pána,

smútočný pochod mu v tráve hrali cvrčky

a tichú modlitbu odriekala vrana.

 

Z ružencov veriaci utkali mu povraz,

na ktorom odvisol ľudskou rukou zrána,

človek sa nemení, vieru zradil sto ráz,

na oltári hriechov vraždí svojho Pána.  

 

Pýchou a spupnosťou zabíjame vieru,

vždy keď sa z nás napovrch ťažké hriechy derú.